Afscheid 7

We zouden nog over afscheid spreken. En hoe ongewoon is het om enige idioot gedrag met naam van de persoon te benoemen.Eerder heb ik al de gebroeders de Witt aangehaald, die geheel ten onrechte verdeeld werden tot relikwieën….Zo ver gaat t hier niet. Dat is allerminst de bedoeling. Daarbij is eerlijkheid geboden..Geloof ik dan op plotselinge verlichting .. dat de persoon in kwestie denkt…’ Verdomd dat ik daar niet eerder op gekomen ben, dat ik zulk een jurk off was… een mens en wellicht vele meerdere gekwetst heb….’…Nee, dat geloof ik zeer zelden…. En hoop is weer voor de gelovigen dus is de cirkel rond.Hier is iets kniftigs…. In ons belerings -en opvoedingssysteem ligt schuldgevoel diep ingesloten…. Ergens in je […]

afscheid 6

Tja en nu we het toch over hebben….er zijn vaardigheden te leren die je het gevoel van contact geven. Contact is leven…wel licht… Zie het als een taal leren in een vreemd land. Het zelfde geldt voor op vakantie gaan naar een land waar je niets van weet… dat je dan de gewoontes door het raam smijt en je als een ezel gedraagt is te verwachten…onnodig…. wel zorgt het ervoor dat je jezelf buitengesloten voelt… en we weten eenzaamheid in den ziel is numero 1 om de kuierlatten naar het hiernamaals te nemen…. Tenzij je Franciscus van Assisi heet… die zich redelijk met vogels kon onderhouden…De natuur als vluchtoord vraagt passie en een thema… en dat je nergens de behoefte voelt […]

afscheid 5

Er als altijd wel iets te vinden dat je niet plezant aan jezelf vindt. Dat kan voor even zijn, dat kan voor langere tijd zijn. Het kan een lichamelijke ziekte zijn… een geestestoestand…Fritz Perls zei: ’Het geheel is meer dan de som der delen’.Jij speelt rollen, honderden per week…. Zonder je daar nu veel aandacht aan te geven…. De uitkomst van die rollen bepalen je gemoed….wat weer je gedrag bepaalt.Dit staat nog los van je grond overtuigingen…. Ghandi: maakt t simpel….“Your beliefs become your thoughts, Your thoughts become your words, Your words become your actions, Your actions become your habits, Your habits become your values, Your values become your destiny.”Er zijn om kort te gaan mogelijkerwijze…. Delen van de zelf waar je echt afscheid van […]

afscheid 4

Het gevoel dat er een mogelijke uitweg is, een illusie mogelijkerwijze. Je weet niet wat er na komt. Het lichaam kan het opgeven, dat is meest een slopende weg waar toeschouwers nauwelijks weet van hebben. Het is een proces dat ergens aanvangt. Lichamelijk is t alles meest aanwijsbaar… geestelijk niet.Het beste doe je eraan het stilzwijgendDie Möglichkeit des Selbstmordes gehört zu unserem Kapital.Ernst Jünger*Zur Suizidalität im Leben Freuds: „Mit Anstand von dieser Welt verschwinden“Freud*Thomas Bernhard:  Den Selbstmordgedanken als den einzigen ununterbrochen wirksamen hatte nicht nur jeder für sich gehabt, alle haben diesen ununterbrochenen Gedanken …*Der Selbstmord als Antwort auf das Leid bei. Schopenhauer.*“The thought of suicide is a great consolation: by means of it one gets through many a dark night.”  Nietzsche*“They tell us that Suicide is the greatest piece […]

afscheid 3

Er zijn zo ontelbaar vele mensen…. Nog meer ontelbare vele gedachten…. Bespiegelingen…nog niet met de gedachte of idee gedeeld te willen worden. Toch ergens is er iets dat ze aandrijft… soms lijkt het… als in een brief…. Dat ze tegen of met iemand praten…als een schets van een vogel of landschap die Jac. P. Thijssen kon maken… vol verlangen en toch ons verlangen vervullend…Directer en toch vol liefde ‘Tegen de keer’, van Huysmans of Lijmen het Been van Elsschot. Awater van Nijhoff. Dan heb we t alleen nog over de Hollands-talige.Zoveel schoons en toch afscheid willen nemen als ware het een weegschaal die ik mijn hele leven al meedraag. Dat laatste is niet het geval. De verdere analyse wil ik […]

just for fun

Die Ursache Thomas BernhardtFragment:Wir werden erzeugt, aber nicht erzogen, mit der ganzen Stumpfsinnigkeit gehen unsere Erzeuger, nachdem sie uns erzeugt haben, gegen uns vor, mit der ganzen menschenzerstörenden Hilflosigkeit, und ruinieren schon in den ersten drei Lebensjahren alles in einem neuen Menschen, von welchem sie nichts wissen, nur, wenn überhaupt, daß sie ihn kopflos und verantwortungslos gemacht, und sie wissen nicht, daß sie damit das größte Verbrechen begangen haben. In vollkommener Unwissenheit und Gemeinheit haben uns unsere Erzeuger und also unsere Eltern in die Welt gesetzt und werden, sind wir einmal da, mit uns nicht fertig, alle ihre Versuche, mit uns fertig zu werden, scheitern, sie geben früh auf, aber immer zu spät, immer erst in dem Augenblick, in welchem […]

klein afscheid 2

Ergens wil ik aan t einde beginnen. De weg terug lopen zeg maar. Tot ik ver voor de geboorte uitkom waarschijnlijk. Nee dat doen we niet. Het is toch wel de bedoeling dat ik een levendige herinnering heb van wat er al dan niet geweest is. Speculaties zijn heel aardig als entertainment. Wat op zich een fijne bezigheid is. Laatstelijk is al wat waar dan ook staat entertainment voor de ander. Voor u als t ware. Niks is eenduidig. Zo is er geen realiteit.Nu aan het einde is de leegte onaanraakbaar De geestelijke armoede waar ik in vertoef zo groot, als ware ik een demente die als zodanig aangesproken wordt.Kinderen van duivelsSheldrake zou schikken… het is een trend en gewoonte…. […]

afscheid in stappen

Er zijn boeken. Ok zeker.  Marcellus Emants, een nagelaten bekentenis. Slauerhoff, in memoriam mijzelf, Achterberg….. Er zijn er meer. Celine, natuurlijk Celine. Multatuli, Dekker… altijd eerlijk…Die echt direct persoonlijk zijn en daarmee met je praten als was je de eerste en de laatste.In mij broeit de behoefte af te sluiten.De zin van Flaubert: ‘Haat is een deugd…´. Toch een van de mooiste citaten en brievenbundels ….vol liefde, empathie, humor, levensgevoel.Die zinnen dragen me dan ietwat. Gelijk interviews met vele schrijvers.Het liefst zou ik als deel van m’n nalatenschap, voor de weinigen die het interesseert, naam en toenaam noemen. Van alles en iedereen die warmte en liefde verzorgd hebben…. En die twijfelaars die nooit wisten wat aan te vangen…dan de uitbuiters […]

lamentation … with hope

 Step out of the sequences that tie you to securityForce yourself into the unknownStep out of this society driven non sense We are trapped in ‚being‘ normal…. Mediocrity…We have been terrorized by ‘information’ and measures around coronaWhat ignorance and stupidity we now accept… for the eyes of the public the administration fails… we cannot deny any more…. Politicians and civil servants are stupid as mules… runner up the so called journalists What dear wonder life is…Poëts , painters, movie makers, musicians and all other artist… perhaps even philosophers and physicians who life for the perfecting of their skill, thoughts, feelings… not seeking for a frame of reference… never finishing…Just watch the eyes, see and feel the emotions What horrible life … 14 years […]

The Divine Comedy

Just in betweenDantes HellMy restaurant is closed, due to the power of main media and politics… who believe people can vote for them to represent them… but that the same people are not capable to make up their own mind about how to act. As so many things… there comes a moment that is called the ‘clutter effect’… nobody knows who is saying what and why anymore. The Corona hysteria… used to be in the lime lights… does not sell any more. People switch off and are looking for other things… So we shut off from what is broadcasted.Off cause the media and politicians notice that. Quite obviously we see a different approach… ‘changes will come’… and in the background they keep on […]