afscheid 5

Er als altijd wel iets te vinden dat je niet plezant aan jezelf vindt. Dat kan voor even zijn, dat kan voor langere tijd zijn. Het kan een lichamelijke ziekte zijn… een geestestoestand…Fritz Perls zei: ’Het geheel is meer dan de som der delen’.Jij speelt rollen, honderden per week…. Zonder je daar nu veel aandacht aan te geven…. De uitkomst van die rollen bepalen je gemoed….wat weer je gedrag bepaalt.Dit staat nog los van je grond overtuigingen…. Ghandi: maakt t simpel….“Your beliefs become your thoughts, Your thoughts become your words, Your words become your actions, Your actions become your habits, Your habits become your values, Your values become your destiny.”Er zijn om kort te gaan mogelijkerwijze…. Delen van de zelf waar je echt afscheid van […]

afscheid 4

Het gevoel dat er een mogelijke uitweg is, een illusie mogelijkerwijze. Je weet niet wat er na komt. Het lichaam kan het opgeven, dat is meest een slopende weg waar toeschouwers nauwelijks weet van hebben. Het is een proces dat ergens aanvangt. Lichamelijk is t alles meest aanwijsbaar… geestelijk niet.Het beste doe je eraan het stilzwijgendDie Möglichkeit des Selbstmordes gehört zu unserem Kapital.Ernst Jünger*Zur Suizidalität im Leben Freuds: „Mit Anstand von dieser Welt verschwinden“Freud*Thomas Bernhard:  Den Selbstmordgedanken als den einzigen ununterbrochen wirksamen hatte nicht nur jeder für sich gehabt, alle haben diesen ununterbrochenen Gedanken …*Der Selbstmord als Antwort auf das Leid bei. Schopenhauer.*“The thought of suicide is a great consolation: by means of it one gets through many a dark night.”  Nietzsche*“They tell us that Suicide is the greatest piece […]

afscheid 3

Er zijn zo ontelbaar vele mensen…. Nog meer ontelbare vele gedachten…. Bespiegelingen…nog niet met de gedachte of idee gedeeld te willen worden. Toch ergens is er iets dat ze aandrijft… soms lijkt het… als in een brief…. Dat ze tegen of met iemand praten…als een schets van een vogel of landschap die Jac. P. Thijssen kon maken… vol verlangen en toch ons verlangen vervullend…Directer en toch vol liefde ‘Tegen de keer’, van Huysmans of Lijmen het Been van Elsschot. Awater van Nijhoff. Dan heb we t alleen nog over de Hollands-talige.Zoveel schoons en toch afscheid willen nemen als ware het een weegschaal die ik mijn hele leven al meedraag. Dat laatste is niet het geval. De verdere analyse wil ik […]

just for fun

Die Ursache Thomas BernhardtFragment:Wir werden erzeugt, aber nicht erzogen, mit der ganzen Stumpfsinnigkeit gehen unsere Erzeuger, nachdem sie uns erzeugt haben, gegen uns vor, mit der ganzen menschenzerstörenden Hilflosigkeit, und ruinieren schon in den ersten drei Lebensjahren alles in einem neuen Menschen, von welchem sie nichts wissen, nur, wenn überhaupt, daß sie ihn kopflos und verantwortungslos gemacht, und sie wissen nicht, daß sie damit das größte Verbrechen begangen haben. In vollkommener Unwissenheit und Gemeinheit haben uns unsere Erzeuger und also unsere Eltern in die Welt gesetzt und werden, sind wir einmal da, mit uns nicht fertig, alle ihre Versuche, mit uns fertig zu werden, scheitern, sie geben früh auf, aber immer zu spät, immer erst in dem Augenblick, in welchem […]

klein afscheid 2

Ergens wil ik aan t einde beginnen. De weg terug lopen zeg maar. Tot ik ver voor de geboorte uitkom waarschijnlijk. Nee dat doen we niet. Het is toch wel de bedoeling dat ik een levendige herinnering heb van wat er al dan niet geweest is. Speculaties zijn heel aardig als entertainment. Wat op zich een fijne bezigheid is. Laatstelijk is al wat waar dan ook staat entertainment voor de ander. Voor u als t ware. Niks is eenduidig. Zo is er geen realiteit.Nu aan het einde is de leegte onaanraakbaar De geestelijke armoede waar ik in vertoef zo groot, als ware ik een demente die als zodanig aangesproken wordt.Kinderen van duivelsSheldrake zou schikken… het is een trend en gewoonte…. […]

afscheid in stappen

Er zijn boeken. Ok zeker.  Marcellus Emants, een nagelaten bekentenis. Slauerhoff, in memoriam mijzelf, Achterberg….. Er zijn er meer. Celine, natuurlijk Celine. Multatuli, Dekker… altijd eerlijk…Die echt direct persoonlijk zijn en daarmee met je praten als was je de eerste en de laatste.In mij broeit de behoefte af te sluiten.De zin van Flaubert: ‘Haat is een deugd…´. Toch een van de mooiste citaten en brievenbundels ….vol liefde, empathie, humor, levensgevoel.Die zinnen dragen me dan ietwat. Gelijk interviews met vele schrijvers.Het liefst zou ik als deel van m’n nalatenschap, voor de weinigen die het interesseert, naam en toenaam noemen. Van alles en iedereen die warmte en liefde verzorgd hebben…. En die twijfelaars die nooit wisten wat aan te vangen…dan de uitbuiters […]

lamentation … with hope

 Step out of the sequences that tie you to securityForce yourself into the unknownStep out of this society driven non sense We are trapped in ‚being‘ normal…. Mediocrity…We have been terrorized by ‘information’ and measures around coronaWhat ignorance and stupidity we now accept… for the eyes of the public the administration fails… we cannot deny any more…. Politicians and civil servants are stupid as mules… runner up the so called journalists What dear wonder life is…Poëts , painters, movie makers, musicians and all other artist… perhaps even philosophers and physicians who life for the perfecting of their skill, thoughts, feelings… not seeking for a frame of reference… never finishing…Just watch the eyes, see and feel the emotions What horrible life … 14 years […]

The Divine Comedy

Just in betweenDantes HellMy restaurant is closed, due to the power of main media and politics… who believe people can vote for them to represent them… but that the same people are not capable to make up their own mind about how to act. As so many things… there comes a moment that is called the ‘clutter effect’… nobody knows who is saying what and why anymore. The Corona hysteria… used to be in the lime lights… does not sell any more. People switch off and are looking for other things… So we shut off from what is broadcasted.Off cause the media and politicians notice that. Quite obviously we see a different approach… ‘changes will come’… and in the background they keep on […]

Danse Macabre

Camille Saint-Saëns – Danse MacabreZig, zig, zig, Death in cadence, Striking with his heel a tomb, Death at midnight plays a dance-tune, Zig, zig, zig, on his violin. The winter wind blows and the night is dark; Moans are heard in the linden-trees. Through the gloom, white skeletons pass, Running and leaping in their shrouds. Zig, zig, zig, each one is frisking. The bones of the dancers are heard to crack- But hist! of a sudden they quit the round, They push forward, they fly; the cock has crowed. Henri Cazalis. They wear their clothes. The sun shines. It is not night. Clear daylight and yet every movement clarifies that this dance used to be the night only visitors at graveyards Now in bright daylight…The movement is slowerThey are wearing masks to prevent recognition […]

De grijze Monnik beleeft alles nieuw

 Nooit is er ooit een wind die zo fraai waait als op SchiermonnikoogBij paal zestien stopt het eiland en begint de grootte wereld In de mist, bij t Willems duin zochten we spoor naar het KobbeduinHet zal 1980 geweest zijn, winter… Een aantal jaren achtereen was ik alleen van voor de kerst tot na nieuwjaar in Paal 12 (geloof ik dat het heet) in een 1 persoons kamer. Ik liep voorop, althans dat dachten zij. Een man en vrouw, een stelletje denk ik. In mijn hoofd zat, zij blijven op afstand, komen niet dichter of verder, dus ga ik goed. De mist werd dichter, de kou kroop naar de huid soms zelfs erin. Het eiland is zo groot nietEchter de mist maakt alles zo klein […]